Baytown police shoot man who threw concrete bricks