Monday pregame Rangers notes: More on Josh Hamilton