President Obama states no apologizes for Bain attacks